Đồ ăn nào làm cải thiện dấu nhăn?

Ngoài lý do tuổi tác, dấu nhăn nhiều còn do chế độ sử dụng thức ăn của chúng ta chưa hợp lý. Để ngăn chặn và làm mất dấu nhăn, chúng ta cần bổ sung cho các bộ phân cơ thể các loại vitamin A, vitamin B, vitamin C và vitamin K cho các bộ…

Continue reading